MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser.

« Back to Glossary Index