Keylogger är en typ av datorprogramvara eller hårdvara med vars hjälp man kan registrera och logga tangenttryckningar på en dator.

« Back to Glossary Index