En teknik moderna webbläsare använder för att spara delar av en sida för att underlätta inladdning av en sida vid upprepade besök

« Back to Glossary Index