Brute force (engelska för råstyrka) är i datorsammanhang en metod för att hitta exempelvis lösenord genom att pröva många gissningar. Metoden kallas så eftersom sannolikheten att lösa problemet (inom viss tid) står i proportion till datorkapaciteten.

« Back to Glossary Index